Агрохимия және тыңайтқыштар зертханасы


Бөлімдер мен зертханалар / Топырақтың сапасы мен өсімдік шаруашылығының анали

Зертхана тарихы

1957 жылы, Қазақ астық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты құрылғаннан кейін бір жыл өткен соң, Сдобникова О.В. (ғылым кандидаты, кейіннен ауылшаруашылық ғылымдарының докторы) агрохимия (кейіннен агрохимия және тыңайтқыштар бөлімі) зертханасын құрды. Оның басшылығымен алғашқы нұсқалардың схемалары жасалды және минералды және органикалық тыңайтқыштардың тиімділігін зерттеуге арналған тәжірибелер жасалды, орындаушылары мына  қызметкерлер болды: А.Ф. Сафагараева, П.Л. Сычев, В.Н. Лапонников, А.Ф. Пенясова, А.К. Керимов, Г.Н. Буранов, Е.И. Ившин, И.О. Линчевская, бұл теориялық және практикалық зерттеулер тұрғысынан тың жерлерде агрохимияның қарқынды дамуының бастамасы болды.

                                     Сдобникова О.В. - аграрлық химия зертханасының бірінші меңгерушісі
Өсімдіктер мен егістік тәжірибелерді қою арқылы дәнді дақылдардың минералды қоректенуінің негізгі заңдылықтары анықталды. Фосфорлы тыңайтқыштарды қолдану қажеттілігі дәлелденді және азот пен калий тыңайтқыштарының төмен тиімділігінің себептері анықталды, азотты, фосфорды және калийді өсімдіктердің даму фазалары бойынша тұтыну коэффициенттері және топырақтан және тыңайтқыштардан өніммен  жою әдісі анықталды. 32Р және 15Nизотоптарын қолдану арқылы топырақтағы табиғи және фосфорлы тыңайтқыштардың өзгеруі, оның әр түрлі формаларының өсімдіктерге қол жетімділігі зерттелді. Фосфор және азот тыңайтқыштарының топырақ кескіні бойымен миграция динамикасы және олардың вегетация кезеңінде дақылдарға жұмсалуы анықталды. Топырақтың әр түрлі горизонттарынан фосфорды қолдану коэффициенттері белгіленіп, фосфор тыңайтқыштарын қолданудың оңтайлы тереңдігі анықталды. Жапырақтарды диагностикалау әдісі бидайды қопсыту және жүктеу кезеңдерінде азот-фосформен теңдестірілген қоректенудің маңыздылығын дәлелдеді. Тыңайтқыш дозаларын қорға енгізудің ең жоғары тиімділігінің нұсқалары және топырақты өсірудің топырақтан қорғайтын технологиясымен астық-тыңайған ауыспалы егістерге фосфорлы тыңайтқыштарды жергілікті енгізу әдістері зерттелді және анықталды.
                                                 Агрохимия зертханасының ұжымы, 60-шы жылдар
Бұл мәселелердің дамуымен ауылшаруашылық ғылымдарының кандидаттары В.С. Гусак, П.Л.Сычев (тыңайтқыштар зертханасының меңгерушісі), В.Н. Лапоников, Е.Д. Волков, О.Т. Ермолаев, Н.Н. Майстренко, И.Т. Руд айналысты. 1970 жылдан бастап агрохимия және тыңайтқыштар бөлімінің меңгерушісі ауылшаруашылық ғылымдарының кандидаты Волков Е.Д. болды.
                               Агрохимия зертханасының вегетациялық тәжірибелері (ортада Лапоников В.Н.).

80-ші жылдардың ортасы мен 90-шы жылдардың басы республикадағы ауылшаруашылық өндірісін қарқындату кезеңі  болды және бұл, ең алдымен, фосфор тыңайтқыштарын қолданудың күрт өсуімен сипатталды. Дәл осы жағдай дәнді дақылдарды қоректік заттармен қамтамасыз етудің оңтайлы деңгейлерін анықтау, күрделі, концентрацияланған және микроэлементтермен тыңайтқыштардың жаңа түрлерін, сондай-ақ органикалық тыңайтқыштарды қолдану мерзімдері мен әдістерін зерттеу қажеттілігін туындатты. Осы зерттеу бағыттарын дамытумен ауылшаруашылық ғылымдарының кандидаттары А.И. Лихтенберг, В.М. Филонов (тыңайтқыштар зертханасының меңгерушісі), Е.А. Гайнутдинова, Н.Я. Казанцев айналысты. 1994 жылдан бастап агрохимия және тыңайтқыштар бөлімінің меңгерушісі А.И. Лихтенберг (1995 жылдан бастап ауылшаруашылық ғылымдарының докторы) болды.
                                                          Агрохимия кафедрасы, 90-шы жылдар
                                        А.И.Лихтенбергтіңбасшылығыменагрохимиякафедрасы

2000 жылдан бастап институт минимум және нөлдік-ресурстарды үнемдейтін технологияларды  дамытуға байланысты зерттеулер жүргізіпкеледі. Механикалық өңдеудің төмендеуі және олардан толық бас тарту дақылдардың минералды қоректенуі недәуір өзгертті, бұл оны жаңа жағдайда оңтайландыру мәселелерін шешуді талап етті.

Зертхана ғалымдарының құрамы

Филонов Валерий Михайлович

Ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, доцент, агрохимия және тыңайтқыштар зертханасының меңгерушісі.

Ұялы телефон: 87086393576,
E-mail: fil.15081948@mail.ru

Зерттеудің негізгі бағыттары
Әр түрлі егіншілік жүйелері үшін тыңайтқыштар жүйесін жасау.


Білімі
1968-1972 жж. - Целиноград ауылшаруашылық институты: мамандығы Ғалым-агроном
1985 ж. - Д.Н. Прянишников атындағы Бүкілодақтық тыңайтқыштар және агротопырақтану ғылыми-зерттеу институты. Ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты.


Еңбек өтілі
1973-1985 жж. - Тыңайтқыштар зертханасының кіші, аға ғылыми қызметкері
1985-1996 жж. -  Тыңайтқыштар зертханасының меңгерушісі
1996-2002 жж. - Агрохимия және тыңайтқыштар бөлімінің меңгерушісі
2002-2004 жж.  - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің «АГРОХИМИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ҚЫЗМЕТІНІҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ»  ММ директоры
2004-2008 жж. - топырақты талдау зертханасының меңгерушісі
2008-2021 жж. - агрохимия және тыңайтқыштар зертханасының меңгерушісі.


Ғылыми бағыты
Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде ҒЗЖ бағытында жұмыстарға қатысу
2015-2017 жж. Жетекшісі: Филонов В.М. «Ақмола облысының оңтүстік қара топырақтарында минималды және нөлдік технологиялармен астық тыңайтқыштары мен ауыспалы егістерге тыңайтқыштарды енгізу жүйесін әзірлеу».
2015-2017 жж. Жетекшісі: Филонов В.М. «Топырақты механикалық өңдеудің интенсивтеу дәрежесінің топырақтың құнарлылығы мен агроэкожүйенің өнімділігі көрсеткіштеріне әсерін зерттеу».
2018-2020 жж.  Жетекшісі: Филонов В.М. «Халық денсаулығы мен қоршаған ортаға қолайсыз әсерлердің алдын алу мақсатында ауылшаруашылығының әр түрлі қарқындылығы негізінде астық өндірісіндегі экологиялық тәуекелдерді басқару».
2018-2020 жж. Жетекшісі: Филонов В.М. «Әртүрлілікті салыстырмалы зерттеу негізінде өсіру технологиясының элементтерін, дифференциалды қоректендіруді, ақпараттық технологиялар құралдарын қолдана отырып ауылшаруашылық дақылдарын өсіру үшін нақты егіншілік жүйесін құру».


Басылымдар
Авторлық  және бірлескен авторлықта 70-тен астам ғылыми жұмыстары бар. Соңғылары:

1.Филонов В.М., Наздрачёв Я.П., Мамыкин Е.В. Отзывчивость льна масличного на минеральные удобрения при нулевой технологии возделывания//Земледелие и селекция сельскохозяйственных растений на современном этапе .- I том международной научно – практической конференции 9–10.VII. 2016 года. Астана – Шортанды, 2016 – С. 296-302.

2.Мамыкин Е.В., Филонов В.М., Наздрачёв Я.П. Влияние технологий обработки почвы с рекомендованными системами удобрений на урожайность пшеницы высеваемой после пара // Земледелие и селекция сельскохозяйственных растений на современном этапе. - I том международной научно – практической конференции 9–10.VII. 2016 года. Астана – Шортанды, 2016 – С. 302-308

3.Наздрачёв Я.П., Филонов В.М., Мамыкин Е.В. Содержание азота в послеуборочных остатках пшеницы, рапса и гороха в условиях Акмолинской области// Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми і перспективи сучасної аграрної науки». – Миколаїв: Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2017. – С. 54.

4.Филонов В.М., Мамыкин Е.В., Наздрачёв Я.П. Влияние технологии обработки почвы и минеральных удобрений на урожайность пшеницы в условиях Северного Казахстана // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми і перспективи сучасної аграрної науки». – Миколаїв: Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2017. – С. 56.

5.Filonov V.M., Churkina G.N., Nazdrachev Ya.P., Mamykin Ye.V. The biological activity in the soil at traditional and zero tillage in grainfallow rotation./ Science аnd World International scientific journal, No 8 (48), 2017. – рр. 56-58.

6.Наздрачёв Я.П., Филонов В.М., Мамыкин Е.В. Сравнительная оценка минерализации в почве послеуборочных остатков пшеницы и рапса // Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Сибири, Монголии, Казахстана, Беларуси и Болгарии: сб. науч. докл. ХХ междунар. науч. практ. конф. (г. Новосибирск, 4-6 октября 2017): Ч. П. / Федер. агенство науч. орг. России, СФНЦ РАН Новосиб. Гос. аграр. ун-т, национал. аграр. наук нац. акад. наук Беларуси, С-х. акад. Респ. Болгария – Новосибирск СФНЦ РАН, НГАУ, 2017 – 158-161 с.

7.Filonov V.M., Nazdrachev Ya.P., Mamykin Ye.V., Nazarova P. Ye. Tillage minimization in the grain-fallov rotation and mineral fertilizers’ efficiency / Science and World International scientific journal, No 10 (50), 2017 – pp. 66-70.

8.Филонов В.М., Наздрачёв Я.П., Мамыкин Е.В., Назарова П.Е. Применение минеральных удобрений под яровую пшеницу и лен масличный в зернопаровых и плодосменных севооборотах при минимальных и нулевых технологиях обработки чернозема южного Акмолинской области (Рекомендации). – Шортанды-1: НПЦ зернового хозяйства им. А.И. Бараева, 2017. – 20 с.

9.Наздрачёв Я.П Особенности минерализации в почве послеуборочных остатков пшеницы и рапса / Наздрачёв Я.П., Филонов В.М., Мамыкин Е.В. // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. – 2018. - № 2. – С. 101-107.

10.Назарова П.Е., Наздрачев Я.П., Филонов В.М., Мамыкин Е.В. Изменение урожайности яровой пшеницы при применении минеральных удобрений в условиях нулевой технологии обработки почвы на южных черноземах Акмолинской области // «Динамика показателей плодородия почв и комплекс мер по их регулированию при длительном применении систем удобрения в разных почвенно-климатических зонах». Материалы Международной научной конференции. / Под ред. акад. РАН В.Г. Сычева. - М.: ВНИИА, 2018. – С. 279-283

11.Наздрачёв Я.П., Заболотских В.В., Филонов В.М., Мамыкин Е.В., Назарова П.Е. Влияние удобрений и предшественника на продуктивность зерновых культур и гречи возделываемых при традиционной технологии обработки почвы.

12.Е.В. Мамыкин, Я.П. Наздрачев, П.Е. Назарова, В.М. Филонов. Эффективность минеральных удобрении на яровой мягкой пшенице при нулевой технологии возделывания / Почвоведение и агрохимия – 2019. - № 3. – С. 42-52.

13.П. Е. Назарова, Я. П. Наздрачев, В. М. Филонов, Е. В. Мамыкин, А. С. Харитонова. Влияние видов, сроков и способов внесения минеральных удобрений на продуктивность яровой пшеницы в условиях Акмолинской области / Почвоведение и агрохимия – 2019. - № 3. – С. 61-71.

14.Наздрачев Я.П., Заболотских В.В., Филонов В.М., Мамыкин Е.В., Назарова П.Е. Влияние удобрений и предшественника на продуктивность зерновых культур и гречихи возделываемых при традиционной технологии обработки почвы/ Наука и мир международный научно практический журнал. - 2019. - №10(74), Т.1, - С. 54-57.

15.Е.В.Мамыкин, В.М.Филонов, П.Е. Назарова, Н.Б. Зуева. Влияние традиционного и органического земледелия на урожайность яровой тритикале / Почвоведение и агрохимия – 2020. - № 2. – С. 91–99.

16.П.Е. Назарова, Е.В. Мамыкин, В.М. Филонов, О.В. Ткаченко. Урожайность яровой пшеницы в зависимости от системы земледелия в условиях Акмолинскои области / Почвоведение и агрохимия – 2020. - № 3. – С. 64–73

17.Мамыкин Е.В., Филонов В.М., Назарова П.Е. влияние удобрений и паровых предшественников на урожайность ярового тритикале // Сборник статей по материалам международной научно–практической конференции, посвященной 125–летию со дня рождения Терентия Семеновича Мальцева «Развитие и внедрение современных наукоемких технологий для модернизации агропромышленного комплекса» 5 ноября 2020 г. / Под ред. доктора .с.-х. наук, профессораМиколайчика И.Н. –Курган, – 2020. – С. 237–241.


Қорғалған  құжаттар
Пайдалы модельге арналған №3878 патенті. Жаздық бидайды азот тыңайтқышын енгізу арқылы өсіру әдісі. Қазақстан Республикасының пайдалы модельдерінің мемлекеттік тізімінде тіркеу күні 12.04.2019 . Авторлары: Филонов В.М., Наздрачёв Я.П., Мамыкин Е.В., Назарова П.Е.
Пайдалы модельге арналған №3895 патент. Азотты тыңайтқыш енгізе отырып, майлы зығыр өсіру әдісі. Қазақстан Республикасының пайдалы модельдерінің мемлекеттік тізімінде тіркеу күні 17.04.2019 . Авторлары: Филонов В.М., Наздрачев Я.П., Мамыкин Е.В., Назарова П.Е., Воробьева Л.А.
Наздрачев Яков Павлович
Ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, аға ғылыми қызметкер, агрохимия және тыңайтқыштар зертханасы
Ұялы телефон: 87753344229
E-mail:yakov.n.81@mail.ru

Білімі
1999 ж. Халықаралық экологиялық-гуманитарлық академиясы. 2002 - 2004 жж. Е.А. Букетова атындағы  ҚарМУ-ға ауыстырылады. Эколог маманы. Оқытушы.
2019 ж.: «Новосибирск мемлекеттік аграрлық университеті». Ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, 06.01.04, мамандығының атауы: агрохимия.

Еңбек өтілі
2004 - 2021 жж. кіші ғылыми қызметкер, ғылыми қызметкер, агрохимия және тыңайтқыштар зертханасының аға ғылыми қызметкері.

Ғылыми бағыты
Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде ҒЗЖ –ды іске асыруға қатысу:
1. 2018-2020жж.: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бюджеттік бағдарламалары бойынша «Халық денсаулығы мен қоршаған ортаға қолайсыз әсерлердің алдын алу мақсатында егіншіліктің әр түрлі дәрежедегі интенсификациясы негізінде астық өндірісіндегі экологиялық қауіптерді басқару» ғылыми жобасының орындаушысы.
2. 2018-2020жж.: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің бюджеттік бағдарламалары бойынша «Қазақстанның солтүстігінде өсірудің әртүрлі технологияларын салыстырмалы зерттеуге негізделген өсіру технологиясының элементтерін, дифференциалды қоректендіруді, ақпараттық технологиялар құралдарын қолдана отырып, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру үшін нақты егіншілік жүйесін құру» ғылыми жобасының орындаушысы.

Басылымдар
Авторлық және бірлескен авторлықта  50-ден астам ғылыми жұмыстары бар. Соңғылары:

1.Особенности минерализации в почве послеуборочных остатков пшеницы и рапса // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки.– 2018. – №2. – С. 101-107.

2.Влияние обработки почвы и предшественника на агрофизические показатели и урожайность яровой пшеницы в условиях Северного Казахстана / Вестник НГАУ. – 2019. – №1 (50), – С. 26-33.

3.Эффективность минеральных удобрений на яровой мягкой пшенице при нулевой технологии возделывания / Почвоведение и агрохимия. – 2019. - №3. - С. 42-51.

4.Влияние видов, сроков и способов внесения минеральных удобрений на продуктивность яровой пшеницы в условиях Акмолинской области/ Почвоведение и агрохимия. – 2019. - №3. - С. 61-70.

5.Influence of Soil Tillage and the Preceding Crop on Certain Indicators of Soil Fertility and Yield of Spring Wheat under the Conditions of the Dry Steppe of North Kazakhstan// Annals of the Romanian Society for Cell Biology, ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 3, 2021, Pages. 297-310, http://annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/1507

Қорғалған құжаттар

Пайдалы модельге патент. Жаздық бидайды азот тыңайтқышын енгізу арқылы өсіру әдісі. №3878, Қазақстан Республикасының пайдалы модельдерінің мемлекеттік тізімінде тіркелген күні 12.04.2019 ж.

Пайдалы модельге патент. Азотты тыңайтқыш енгізе отырып, майлы зығыр өсіру әдісі. № 3895 Қазақстан Республикасының пайдалы модельдерінің мемлекеттік тізімінде тіркелген күні 17.04.2019 ж.

Сертификаттар
«Ауылшаруашылық өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру» тақырыбында: «Ауылшаруашылық білімдерін тарату жүйесін оқыту», 2009ж.
«Технологиялық болжау әдістемесі» Қазақстан «Ұлттық технологиялық даму агенттігі» АҚ, Кореяның KISTEP ғылым мен технологияны бағалау және жоспарлау институты, 2012 ж.
«The biophysical attributes of soil quality» Turkey «Federation of Eurasian soil science societies», 2013 ж.
«Қажеттіқұралдарды, жабдықты және бағдарламалық-техникалық құралдарды пайдалану арқылы өнімділікті дәл бақылау», Ресей««АуылшаруашылықғылымдарыакадемиясыныңАгрофизикалықғылыми-зерттеуинституты»мемлекеттікғылымимекемесі» 2014ж.


Мамыкин Евгений Владимирович

Агрономия магистрі,
Агрохимия және тыңайтқыштар зертханасының ғылыми қызметкері,
Ұялы телефон: 87783534096
E-mail:mamykin_ev@mail.ru.

Білімі
2004-2008 жж. С.Сейфулин атындағы Қазақ агротехникалық университеті. Топырақтану және агрохимия (бакалавриат)
2012-2014 жж.  Ижевск мемлекеттік ауылшаруашылық Академиясы, Агрономия (магистр).

Еңбек өтілі
2008-2021 жж. Агрохимия және тыңайтқыштар зертханасының кіші ғылыми қызметкері
2017-2021 жж.  Агрохимия және тыңайтқыштар зертханасының ғылыми қызметкері.

Ғылыми бағыты
Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде ҒЗЖ-ды іске асыруға қатысу
2015-2017 жж. Орындаушы: Мамыкин Е.В. «Ақмола облысының оңтүстік қара топырақтарында минималды және нөлдік технологиялармен астық тыңайтқыштары мен ауыспалы егістерге тыңайтқыштарды енгізу жүйесін әзірлеу»
2015-2017 жж. Орындаушы: Мамыкин Е.В. «Топырақты механикалық өңдеудің интенсификация дәрежесінің топырақ құнарлылығы мен агроэкожүйелердің өнімділігі көрсеткіштеріне әсерін зерттеу».
2018-2020 жж.  Орындаушы: Мамыкин Е.В. «Халық денсаулығы мен қоршаған ортаға қолайсыз әсерлердің алдын алу мақсатында егіншіліктің әр түрлі дәрежедегі интенсификациясы негізінде астық өндірісіндегі экологиялық қауіптерді басқару».
2018-2020 жж. Орындаушы: Мамыкин Е.В. «Әртүрлілікті салыстырмалы зерттеу негізінде өсіру технологиясының элементтерін, дифференциалды қоректендіруді, ақпараттық технологиялар құралдарын қолдана отырып, ауылшаруашылық дақылдарын өсіру үшін нақты егіншілік жүйесін құру».

Басылымдар
Авторлық және  бірлескен авторлықта 35-ке жуық ғылыми жұмыстары бар. Соңғылары:

1.Филонов В.М., Наздрачёв Я.П., Мамыкин Е.В, Назарова П.Е., Воробьева Л.А.

2.Наздрачёв Я.П., Заболотских В.В., Филонов В.М., Мамыкин Е.В., Назарова П.Е. Влияние удобрений и предшественника на продуктивность зерновых культур и гречи возделываемых при традиционной технологии обработки почвы.

3.Е.В. Мамыкин, Я.П. Наздрачев, П.Е. Назарова, В.М. Филонов. Эффективность минеральных удобрении на яровой мягкой пшенице при нулевой технологии возделывания / Почвоведение и агрохимия – 2019. - № 3. – С. 42-52.

4.П. Е. Назарова, Я. П. Наздрачев, В. М. Филонов, Е. В. Мамыкин, А. С. Харитонова. Влияние видов, сроков и способов внесения минеральных удобрений на продуктивность яровой пшеницы в условиях Акмолинской области / Почвоведение и агрохимия – 2019. - № 3. – С. 61-71.

5.Мамыкин Е.В., Назарова П.Е. Влияние минеральных удобрений на урожайность яровой мягкой пшеницы высеваемой по нулевой технологии // «Вклад молодых ученых в инновационные технологии для АПК», посвященная 80 - летию академика Сулейменова М.К.: Сб. докладов, тезисов Республиканской научной конференции молодых ученых.- Шортанды, 2019. – С. 99-101.

6.Е.В.Мамыкин, В.М.Филонов, П.Е. Назарова, Н.Б. Зуева. Влияние традиционного и органического земледелия на урожайность яровой тритикале / Почвоведение и агрохимия – 2020. - № 2. – С. 91–99

7.П.Е. Назарова, Е.В. Мамыкин, В.М. Филонов, О.В. Ткаченко. Урожайность яровой пшеницы в зависимости от системы земледелия в условиях Акмолинскои области / Почвоведение и агрохимия – 2020. - № 3. – С. 64–73.

8.Мамыкин Е.В., Филонов В.М., Назарова П.Е. влияние удобрений и паровых предшественников на урожайность ярового тритикале // Сборник статей по материалам международной научно–практической конференции, посвященной 125–летию со дня рождения Терентия Семеновича Мальцева «Развитие и внедрение современных наукоемких технологий для модернизации агропромышленного комплекса» 5 ноября 2020 г. / Под ред. доктора .с.-х. наук, профессораМиколайчика И.Н. –Курган, – 2020. – С. 237–241.


Қорғалған құжаттар
Пайдалы модельге арналған №3878 патенті. Жаздық бидайды азот тыңайтқышын енгізу арқылы өсіру әдісі. Қазақстан Республикасының пайдалы модельдерінің мемлекеттік тізімінде тіркелген күні 12.04.2019 ж. Авторлары: Филонов В.М., Наздрачев Я.П., Мамыкин Е.В., Назарова П.Е.
Пайдалы модельге арналған №3895 патенті. Майлы зығырды азотты тыңайтқыш енгізе отырып өсіру әдісі. Қазақстан Республикасының пайдалы модельдерінің мемлекеттік тізімінде тіркеу күні 17.04.2019 ж. Авторлары: Филонов В.М., Наздрачев Я.П., Мамыкин Е.В., Назарова П.Е., Воробьева Л.А.

Сертификаттар
«Ресей Ғылым Академиясының Сібір Федералды Агробиотехнология орталығы» ФМБҒМ-де «Агрохимия» бағыты бойынша №258567 ғылыми тағылымдама.


Назарова Перизат Ержанаткызы

Магистр, докторант (PhD).
Агрохимия және тыңайтқыштар зертханасының ғылыми қызметкері.
Ұялы телефон : 87011344936.
E-mail:nazarova_perizat@mail.ru.

Білімі
2010-2014 жж. - С.Сейфуллин. атындағы Қазақ агротехникалық университеті. «Биотехнология» мамандығы (бакалавриат).
2014-2016 жж. - С.Сейфуллин. атындағы Қазақ агротехникалық университеті, «Агрохимия және топырақтану» мамандығы (магистратура)
2020 жж. - қазіргі уақытқа дейін - С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде «Өсімдік шаруашылығы» бағыты бойынша докторантурада оқиды.

Еңбек өтілі
01.04.2015-30.11.2016 - «Топырақтағы актиномицеттердің әртүрлілігі» ғылыми жобасының кіші ғылыми қызметкері. С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті.
23.05.2016 бастап – «А.И. Бараев атындағы АШҒӨО» ЖШС, агрохимия және тыңайтқыштар зертханасының ғылыми қызметкері.

Ғылыми бағыт
Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде ҒЗЖ іске асыруға қатысу.
2018-2020 жж. -  «Халық денсаулығы мен қоршаған ортаға қолайсыз әсерлердің алдын алу мақсатында егіншіліктің әр түрлі дәрежедегі интенсификациясы негізінде астық өндірісіндегі экологиялық қауіптерді басқару».
2018-2020 жж. - БМҚ жобасының ғылыми қызметкері: «Қазақстанның солтүстігінде өсірудің әртүрлі технологияларын салыстырмалы зерттеу негізінде өсіру технологиясының элементтерін, дифференциалданған тамақтануды, ақпараттық технологиялар құралдарын қолдана отырып ауылшаруашылық дақылдарын өсіру үшін нақты егіншілік жүйесін құру».

Басылымдар
Авторлық және  бірлескен авторлықта 13-ке жуық ғылыми жұмыстары бар. Соңғылары

1.FilonovV.M., NazdrachevYa.P., MamykinYe.V., NazarovaP. Ye. Tillage minimization in the grain-fallov rotation and mineral fertilizers’ efficiency / Science and World International scientific journal, No 10 (50), 2017 – pp. 66-70.

2.Назарова П.Е., Наздрачев Я.П., Филонов В.М., Мамыкин Е.В. Изменение урожайности яровой пшеницы при применении минеральных удобрений в условиях нулевой технологии обработки почвы на южных черноземах Акмолинской области // «Динамика показателей плодородия почв и комплекс мер по их регулированию при длительном применении систем удобрения в разных почвенно-климатических зонах». Материалы Международной научной конференции./ Под ред. акад. РАН В.Г. Сычева. - М.: ВНИИА, 2018. – С. 279-283.

3.Мамыкин Е.В., Наздрачев Я.П., Назарова П.Е., Филонов В.М. Эффективность минеральных удобрений на яровой мягкой пшенице при нулевой технологии возделывания / Почвоведение и агрохимия. – 2019. - №3. - С. 42-51

4.Назарова П. Е., Наздрачев Я. П., Филонов В. М., Мамыкин Е. В., Харитонова А. С. Влияние видов, сроков и способов внесения минеральных удобрении на продуктивность яровой пшеницы в условиях Акмолинской области // ПОЧВОВЕДЕНИЕ И АГРОХИМИЯ. – 2019. - № 3(сентябрь). – С. 61-70.

5.Мамыкин Е.В., Наздрачев Я.П., Назарова П.Е., Филонов В.М. Эффективность минеральных удобрении на яровой мягкой пшенице при нулевой технологии возделывания / Почвоведение и агрохимия – 2019. - № 3. – С. 42-52.

6.Наздрачев Я.П., Заболотских В.В., Филонов В.М., Мамыкин Е.В., Назарова П.Е. Влияние удобрений и предшественника на продуктивность зерновых культур и гречихи возделываемых при традиционной технологии обработки почвы/ Наука и мир международный научно практический журнал. - 2019. - №10(74), Т.1, - С. 54-57.

7.Мамыкин Е.В., Филонов В.М., Назарова П.Е., Зуева Н.Б. Влияние традиционного и органического земледелия на урожайность яровой тритикале/ Почвоведение и агрохимия – 2020. - № 2. – С. 91-99.

8.Мамыкин Е.В., Филонов В.М., Назарова П.Е. Влияние удобрений и паровых предшественников на урожайность ярового тритикале / Развитие и внедрение современных наукоемких технологий для модернизации агропромышленного комплекса: сборник статей по материалам международной научно-практической конференции, посвященной 125-летию со дня рождения Терентия Семеновича Мальцева (5 ноября 2020 г.). – Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2020. – С. 237-241.

9.Назарова П.Е., Мамыкин Е.В., Филонов В.М., Ткаченко О.В. Урожайность яровой пшеницы в зависимости от системы земледелия в условиях Акмолинской области/ Почвоведение и агрохимия – 2020. - № 3. – С. 64-72.

Қорғалған құжаттар
Пайдалы модельге арналған №3878 патенті. Жаздық бидайды азот тыңайтқышын енгізу арқылы өсіру әдісі. Қазақстан Республикасының пайдалы модельдерінің мемлекеттік тізімінде тіркеу күні 12.04.2019 ж. Авторлары: Филонов В.М., Наздрачев Я.П., Мамыкин Е.В., Назарова П.Е.
Пайдалы модельге арналған №3895 патенті. Азотты тыңайтқыш енгізе отырып, майлы зығыр өсіру әдісі. Қазақстан Республикасының пайдалы модельдерінің мемлекеттік тізімінде тіркеу күні 17.04.2019 ж. Авторлары: Филонов В.М., Наздрачев Я.П., Мамыкин Е.В., Назарова П.Е., Воробьева Л.А.


Ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет
2006-2008 жж.  жылдар аралығында агрохимия және тыңайтқыштар зертханасы «Солтүстік Қазақстанның қара топырағында өсіру үшін дәнді, дәнді бұршақ және майлы дақылдардың тыңайтқыштар жүйесінің ресурстарын үнемдейтін технологиялармен дамыту және жетілдіру» жобасын іске асыру бойынша жұмыс жасады.
2009-2011 жж. «Минералды тыңайтқыштар мен рапсты қорғау құралдарын Солтүстік Қазақстанның оңтүстік қара топырағында нөлдік және минималды өңдеу кезінде қолдану жүйесін құру»
2012-2014 жж. Жобаға енгізілген «Солтүстік Қазақстанның қара жер зонасында майлы дақылдарды өсіру технологиясын әзірлеу» іс-шарасы бойынша ғылыми зерттеулер жүргізілді: «Ресурстарды таңдау мен дамытудың дәстүрлі және заманауи әдістері негізінде майлы дақылдардың өнімділігін арттыру - өсірудің жоғары тиімді технологияларын үнемдеу »
2015-2017 жж. жоба үшін: «Ақмола облысының оңтүстік қара топырақтарында минималды және нөлдік технологиялармен астық тұқымдас және жеміс-жидек ауыспалы егістерге тыңайтқыштар енгізу жүйесін әзірлеу»: «Қазақстанның әртүрлі топырақ-климаттық аймақтары үшін  заманауи егіншілік жүйелерін дамыту» тақырыбында 2015-2017 жж. Зертханада № 4727 / ГҚ 4 гранты бойынша «Топырақтың құнарлылығы мен агроэкожүйелердің өнімділігі көрсеткіштеріне механикалық өңдеудің интенсификация дәрежесінің әсерін зерттеу» бойынша зерттеулер жүргізді.
2018-2020 жж. ҚР БҒМ КН БМҚ бойынша зерттеулер жүргізілді: «Халықтың денсаулығы мен қоршаған ортаға қолайсыз әсерлердің алдын алу үшін экологиялық, техногендік, эпидемиологиялық және кәсіптік тәуекелдерді төмендету технологиясын жасау» және ауыл шаруашылығын цифрландыру жобасы бойынша «Топырақ құрамындағы қоректік заттардың биохимияға әсерін зерттеу өсімдіктердің құрамы, шығымдылығы және жаздық бидайдың сапасы» .
Қазіргі уақытта агрохимия және тыңайтқыштар зертханасы әртүрлі топырақты өңдеу технологиясында әр түрлі дақылдар дәндерінің өнімділігі мен сапасын басқару жүйесін әзірлеуге арналған 2021-2023 жж. БМҚ-ға өтінім беруде.
скачать dle 12.0
1 244 -рет қаралды

Басқа да


Серіктестер
Наверх Наверх