Халықаралық ғылыми-практикалық конференция жұмысына қатысуға шақырамыз


Жаңалықтар


Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
«Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру институты» КЕАҚ
«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» КЕАҚ
«А.И. Бараев ат. астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы» ЖШС

Ақпараттық хат!
Құрметті әріптестер!

Сіздерді А.И. Бараев (Бүкілодақтық, кейінннен А.И.Бараев атындағы Қазақ астық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты) атындағы астық шаруашылығы ҒӨО-ның 65 жылдық мерейтойына арналған «Ауылшаруашылық өсімдіктерін абиотикалық және биотикалық стресстерге төзімділікке интенсивті өсіру және селекциялау» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысуға шақырамыз.
Конференцияда келесі негізгі мәселелерді қарастыру жоспарлануда:
-қарқынды егіншілік - жер ресурстарын ұтымды пайдаланудың, топырақтың құнарлылығын сақтау мен қалпына келтірудің негізі;
- өсімдік шаруашылығын әртараптандыру (диверсификация)  - ауылшаруашылық өнімдерінің тұрақтылығы мен тиімді өндірісінің негізі;
- органикалық егіншілік - жоғары сапалы ауылшаруашылық өнімдерін өндірудің жаңа мүмкіндіктері;
- нақты егіншілік - инновациялық ауыл шаруашылығына апаратын жол;
- ауылшаруашылық өсімдіктерін абиострессорларға төзімділікке  іріктеу (селекциялау) және генофондтау - ауыл шаруашылығын тұрақты дамытудың негізі.
Конференция 2021 жылдың 18 қарашасында «А.И. Бараев ат. астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы» ЖШС-де өтеді.
Конференцияға қатысуға ғалымдар, коммерциялық және коммерциялық емес кәсіпорындардың мамандары, фермерлер, сарапшылар, кәсіпкерлер, оқытушылар, ғылыми және білім беру мекемелерінің докторанттары шақырылады.
Конференцияның басында баяндамалар, мақалалар, хабарламалар жинағын шығару жоспарланып отыр. Конференция материалдары тегін жарияланады. Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, ағылшын, орыс.
Конференцияның негізгі бағыттары:
1) Егіншілік және өсімдік шаруашылығы
2) Селекция және тұқым шаруашылығы
3) Өсімдіктерді қорғау
4) Мал азығы өндірісі
5) Қазақстанның аграрлық секторының экономикалық мәселелері
6) Экология және табиғатты  рационалды пайдалану
7) Экология және биотехнология
Жарияланған материалдар мен қатысуға өтінімдерді (1,2 қосымшаларына сәйкес) konf.baraeva65@mail.ru электронды мекен-жайына жіберілуі қажет.
Мақалаларды қабылдауға және өңдеуге қойылатын талаптар:
• бұрын жарияланбаған мақалалар қабылданады; бір автордан - бір мақаладан артық қабылданбайды; ғылыми жетекші студенттердің, магистранттардың немесе докторанттардың екі мақаласынан артық емес мақаласына бірлескен авторлықта жариялануы мүмкін;
• мақаланың көлемі, библиографиясын қоса алғанда, A4 (кітап ориентациясы)  форматындағы 7 парақтан(толық)   артық болмауы қажет, Times New Roman шрифті (14t ), интервал - бір, шеттері: жоғарғы жағы - 2 см, төменгі бөлігі болуы керек - 2 см, сол жақта - 2 см, оң жақта - 2 см, шегініс 1,25; сызық еніне туралау және автоматты сызықшаны міндетті түрде қою;
• ортасында бірінші жолда - мақала тақырыбы, бас, қою қара (жирный шрифт) әріптермен, бір интервалдан кейін ортасында - автордың аты-жөні және тегі (қою қарамен), бір интервалдан кейін - қала және ұйымның немесе оқу орнының атауы. Негізгі мәтін 2 интервалдан кейін қызыл сызықпен басталады;
• пайдаланылған әдебиеттер тізімі мәтіннің соңында орналастырылады және дереккөздерді атап өту ретімен жасалады, мәтіндегі сілтемелер квадрат жақшалармен көрсетіледі.
Жарияланған материалдардың сапасын және авторлық құқықты құрметтеуді қамтамасыз ету үшін барлық келіп түскен мақалалар плагиатқа тексеріледі. Конференция материалдарының жинағы тікелей көшіру арқылы теріледі. Осыған байланысты, біз жоғарыда аталған барлық талаптарды сақтай отырып, ғылыми мақалаларды редакцияланған түрде жіберу қажеттілігіне назар аударуларыңызды сұраймыз.
Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы және байланыс телефондары:
Қазақстан, 021601, Ақмола облысы, Шортанды ауданы, Научный кенті, А.И.Бараев атындағы АШҒӨО, т/ф: 87712827310, 8 (71631) 23029, электрондық пошта: tsenter-zerna@mail.ru.

Конференцияны ұйымдастыру комитетінің төрағасы,
А.И.Бараев атындағы АШҒӨО 
Басқарма төрағасы                                                                         Серекпаев Н.А.1-қосымша
Өтініш
«Ауылшаруашылық өсімдіктерін абиотикалық және биотикалық стресстерге төзімділікке интенсивті өсіру және селекциялау» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысу үшін

1.Тегі

Аты-жөні

Әкесінің аты

2.Ғылыми дәрежесі, атағы

3.Ұйым

Лауазымы

4.Байланыс мәліметтері

Телефон:    +7 7 .....

e-mai

5.Селекция атауы

6.Баяндаманың толық атауы

7.Қолы

Толтырылған күніҚосымша 2
Тезисті өңдеу мысалы
ӘОК

АГРОИНДУСТРИЯЛЫҚ КЕШЕНДІҢ ҚАЗІРГІ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ
Шимелкова Р.Ж., Алдиярова А.Қ.
«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» ЖШС,
Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан


Кіріспе.
Зерттеу жаңашылдығы.
Мақсаты мен міндеті.
Материал және әдістеме.
Зерттеу нәтижесі.
Қорытынды.
Әдебиет
(Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ГОСТ 7.1-2003 «Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Құруға қойылатын жалпы талаптар мен ережелер» бойынша жасалған)
1.
2.
3.скачать dle 12.0
245 -рет қаралды

Басқа да


Серіктестер
Наверх Наверх